Zangverening ‘Comt nu met Sangh’

Zangverening ‘Comt nu met Sangh’

Het koor van onze gemeente is opgericht in 1964 door een aantal enthousiaste zangers.
Dat enthousiasme is nog steeds duidelijk merkbaar aanwezig.

 

De doelstelling van het koor is om tijdens uitvoeringen, al zingend vanuit Gods woord, Hem te eren en Zijn naam groot te maken.
Comt nu met Sangh verleent graag haar medewerking aan zangavonden in kerken, maar ook in zorgcentra.

 

Het koor zingt Nederlandstalige geestelijke liederen waaronder natuurlijk ook psalmen en psalmbewerkingen.
De liederen worden vrijwel altijd 4-stemmig uitgevoerd.
De muziek is gevarieerd qua moeilijkheidsgraad, zodat iedereen aan zijn trekken komt.

 

De repetities worden wekelijks op maandagavond gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur in ons kerkgebouw.
Er wordt tijdens de repetities soms zo hard gewerkt, dat de avond om is voor dat je er erg in hebt.
Maar ook is er volop ruimte voor gezellig samenzijn.
Serieus zingen vanuit de tekst, fijn contact met de leden onderling, enthousiasme en zeker ook humor, zijn de steekwoorden voor een repetitie avond.

 

Warno Ruting is de dirigent van het koor.

 

Tijdens de corona tijd heeft het koor nauwelijks kunnen repeteren.
In de loop van 2022 begint het koor weer met de repetities, maar helaas komen een aantal mensen niet meer terug, met name oudere leden.

 

Daarom wordt voor de geplande kerst- en oudejaars uitvoeringen een projectkoor opgestart.
Het aantal deelnemers aan het project is ongedacht veel.
Ook na afloop van het project besluiten veel projectleden om definitief te blijven zingen.

 

Het project heeft er zodoende toe geleidt dat het koor is uitgebreid en aanzienlijk verjongd.

 

Heb je zin om mee te zingen, schroom niet maar kom gewoon een keertje kijken.

We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken.

Wil je eerst wat meer info, bel of app met Lenie Vos- Belder 06-16894322